Vad är a-kassa?

A-kassa, som är en förkortning av arbetslöshetskassa, är en typ av organisation som administrerar och tryggar din inkomst ifall du skulle bli arbetslös. Förr var man tvungen att vara med i facket för att få tillhöra en a-kassan, men idag kan du vara medlem i en a-kassa utan att för den sakens skull vara fackligt ansluten.

Grundidén med a-kassor är att du som medlem betalar in en medlemsavgift till organisationen under tiden du är yrkesverksam som sedan utgör en grund för ersättning ifall du står utan arbete. Genom att vara medlem i en a-kassa har du alltså din ekonomi tryggad om du skulle bli uppsagd från din arbetsplats.

Förutom din månatliga medlemsavgift får a-kassorna pengar via bidrag från staten samt arbetsgivaravgifter som alla företag måste betala för sina anställda. A-kassa kan liknas vid en försäkring som garanterar att du inte står utan pengar vid arbetslöshet. Detta minskar den ekonomiska stressen rejält som många känner om de plötsligt förlorar jobbet.

Det arbete som a-kassorna bedriver är lagstiftad och är en del av arbetslöshetsförsäkringen, en svensk lag som omfattar både arbetstagare och företag. Att tillhöra en a-kassa är alltså ingen dum idé om du arbetar och vill vara säker på att få ersättning under perioder då du eventuellt står utan jobb.